Logo Izbica Kujawska

Rada Miejska

 O B W I E S Z C Z E N I E

Przewodniczący Rady Miejskiej w Izbicy Kujawski informuje, że w dniu 28 grudnia 2018 roku o godzinie 11:30 w sali Nr 39 Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej przy ul. Marszałka Piłsudskiego 32 odbędzie się III sesja VIII kadencji Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad III sesji VIII kadencji rady miejskiej.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie protokolanta obrad.
 5. Powołanie sekretarza obrad sesji.
 6. Przyjęcie protokołu z obrad II sesji rady miejskiej.
 7. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami rady.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17
  Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2019 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019 – 2031.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Statutu Gminy Izbica Kujawska.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie konsultacji zmian w statutach jednostek pomocniczych.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Izbica Kujawska na rzecz ich użytkownika wieczystego.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Izbica Kujawska.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2019 rok.
 18. Zakończenie obrad.

                                                                              PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                       Marek Śledziński

Transmisja z obrad

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.