Logo Izbica Kujawska

Informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej informuje,
 

  1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Przedsiębiorstwa wpisane do rejestru działalności regulowanej

L.p.

Nazwa

Adres

1.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp. z o.o.

ul. Komunalna 4
87-800 Włocławek
Tel. 54 412 18 00

2.

PreZero Service Sp. z o.o.

ul. Sosnowa 1
62-600 Koło
Tel. 63 261 96 87

3.

Usługi Komunalne Józef Rosołowski

ul. Jana Lubrańskiego 15
87-890 Lubraniec

4.

Zakład Gospodarki Komunalnej GRONEKO

Mikorzyn 19
87-732 Lubanie
Tel. 54 251 33 59

5.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. Baruchowo

Baruchowo 54
87-821 Baruchowo

6.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 21
62-540 Kleczew

7.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Al. Zwycięstwa 19
87-860 Chodecz

8.

ALBA Południe Polska Sp. z o.o.

ul. Starocmentarna 2
41-300 Dąbrowa Górnicza

9.

ALBA EKOPULS Sp. z o.o.

ul. Starocmentarna 2
41-300 Dąbrowa Górnicza

Podmioty odbierające nieczystości ciekłe od właścicieli nieruchomości:

L.P.

Nazwa przedsiębiorcy

Ulica

Nr domu

Miejscowość

Kod

Poczta

Telefon

 

1

PROTEIX Piotr Pawłowski

---

1

Augustynowo

87-865

Izbica Kujawska

609155336

 

2

SZAMBEX Andrzej Waszak

---

5

Wola Jurkowa Kolonia

87-875

Topólka

696249861

 

3

WC SERWIS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Szybowa

2

Zabrze

41-808

Zabrze

322784531

 

4

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów

Piłsudskiego

32

Izbica Kujawska

87-865

Izbica Kujawska

542865119

 
  1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy zagospodarowują odpady zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych poprzez przekazywanie ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Machnaczu.

    C) Gmina Izbica Kujawska w 2018 roku uzyskała następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do ich składowania- 16,19 %


2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła- 32,44 %


3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- 100%


D) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska. Znajduje się w miejscowości Kazimierowo – wjazd od ul. Augustowskiej, na terenie oczyszczalni ścieków.

Odpady do PSZOK-u należy dostarczać samodzielnie, w godzinach pracy punktu, tj. Poniedziałek – 7.00-15.00 ; sobota – 9.00-13.00.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczy usługi na rzecz mieszkańców w zakresie przyjmowania:

Papier, tektura (makulatura, karton)

Metal

Tworzywa sztuczne

Opakowania wielomateriałowe

Szkło

Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone

Zużyte baterie i akumulatory

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Meble i inne odpady wielkogabarytowe

Odpady budowlane i rozbiórkowe (w tym odpadowa papa)

Zużyte opony

Folie i worki po nawozach sztucznych

Popiół

Przeterminowane leki i chemikalia

Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek

Odpady tekstyliów i odzieży

 

E) Podmioty przyjmujące zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie gminy

Punkty sprzedaży przyjmujące zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

PRZY ZAKUPIE NOWEGO SPRZĘTU - 1 za 1 tego samego rodzaju

L.p.

Nazwa

Adres

1.

MAX ELEKTRO

ul. Narutowicza 38

87-865 Izbica Kujawska

Tel. 54 2865555

2.

NEOPUNKT

ul. Augustowska 3 87-865 Izbica Kujawska

Tel. 54 2865424


Dodatkowo zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się przy ul. Augustowskiej. Przedsiębiorstwem, które będzie odbierać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z PSZOK będzie wyłoniony w przetargu przedsiębiorca.

F) Informacja o adresach punktów zbierania lub zakładów przetwarzania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.

Odpady powstające w gospodarstwach rolnych tj. folie, sznurek oraz opony od właścicieli gospodarstw rolnych odbiera:

- Grupa RECYKL S.A. ul. Letnia 3, 63-100 Śrem, tel. 48 61 281 06 11, e-mail: recykl@recykl.pl

- Stena Recycling ul. Przemysłowa 10 D, 85-758 Bydgoszcz tel. (52) 325 69 00, 724-000-404, e-mail: bok.bydgoszcz@stenarecycling.com

Odpady powstające w gospodarstwach rolnych tj. folie od właścicieli gospodarstw rolnych odbiera:

- AgroOPC Piotr Śliski ul. Izdby 5, 88-300 Mogilno, tel. 725-114-039, e-mail: biuro@agroopc.com

- VIK Sp. z o. o, Sp. k. Radomice 49 A, 87-600 Lipno, tel. 502-207-508, e-mail: vik-radomice@wp.pl

- Kar-Sur, Wielki Konopat 39, 86-100 Świecie, tel. 52 525 69 76, e-mail: biuro@kar-sur.pl

- Eko-Recykling Łuctrans Józef Sawosz, ul. Kwiatowa 15, 86-010 Koronowo, tel. 668-177-291, 52 382 29 88, e-mail: luctrans.recykling@wp.pl

 

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Zaprasza

ZGŁOSZENIE STRAT W UPRAWACH

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.