dzisiaj jest: 17 listopada 2018. imieniny: Waleria, Salomea, Grzegorz
wersja polska 
A+ A-
Urząd Miejski
w Izbicy Kujawskiej
tel. +48 (54) 286-50-09
e-mail: urzad@izbicakuj.pl
AKTUALNOŚCI

Obwieszczenie

XXXVII
SESJA RADY MIEJSKIEJ
W IZBICY KUJAWSKIEJ

Przewodniczący Rady Miejskiej w Izbicy Kujawski informuje, że w dniu
17 listopada 2017 roku o godzinie 12:00 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej przy ul. Narutowicza 63 odbędzie się XXXVII sesja VII kadencji Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXXVII sesji VII kadencji rady miejskiej.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Powołanie protokolanta obrad.

5. Powołanie sekretarza obrad sesji.

6. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji rady miejskiej.

7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami rady.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/163/16 z dnia
30 grudnia 2016 roku w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2017 – 2025.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany uchwały
Nr XXVIII/164/16 w sprawie budżetu na 2017 rok.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej na prace konserwatorskie przy kościele pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie. obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy.

13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

17. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Izbica Kujawska za rok szkolny 206/2017.

18. Analiza oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

19. Analiza oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

21. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

22. Wolne wnioski i informacje. 

                                 
23.  Zakończenie obrad.      


PRZEWODNICZĄCY RADY 

   Zofia Warda  

« powrót
<<   Listopad   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
             1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&