dzisiaj jest: 17 listopada 2018. imieniny: Waleria, Salomea, Grzegorz
wersja polska 
A+ A-
Urząd Miejski
w Izbicy Kujawskiej
tel. +48 (54) 286-50-09
e-mail: urzad@izbicakuj.pl
GOSPODARKA ODPADAMI

INFORMACJA

INFORMACJA


Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.) Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej informuje,

  1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Przedsiębiorstwa wpisane do rejestru działalności regulowanej

L.p.

Nazwa

Adres

1.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp. z o.o.

ul. Komunalna 4,

87-800 Włocławek

Tel. 54 412 18 00

2.

Tonsmeier Centrum Sp. z o.o.

ul. Sosnowa 1, 62-600 Koło

Tel. 63 261 96 87

3.

Usługi Komunalne Józef Rosołowski

ul. Jana Lubrańskiego 15,

87-890 Lubraniec

4.

Zakład Gospodarki Komunalnej GRONEKO

Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie

Tel. 54 251 33 59

5.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. Baruchowo

Baruchowo 54,

87-821 Baruchowo

6.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 21,

62-540 Kleczew


  1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy zagospodarowują odpady zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych poprzez przekazywanie ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Machnaczu.

C) Gmina Izbica Kujawska w 2017 roku uzyskała następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do ich składowania- 10,20 %

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła- 38,11 %

3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- 100%

D) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się przy ul. Augustowskiej (na terenie oczyszczalni ścieków).

Odpady do PSZOK-u należy dostarczać samodzielnie, w godzinach pracy punktu, tj. Poniedziałek – 7.00-15.00 ; sobota – 9.00-13.00.

E) Podmioty przyjmujące zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie gminy

Punkty sprzedaży przyjmujące zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

PRZY ZAKUPIE NOWEGO SPRZĘTU - 1 za 1 tego samego rodzaju

L.p.

Nazwa

Adres

1.

MAX ELEKTRO

ul. Narutowicza 38

87-865 Izbica Kujawska

Tel. 54 2865555

2.

NEOPUNKT

ul. Augustowska 3 87-865 Izbica Kujawska

Tel. 54 2865424

Dodatkowo zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się przy ul. Augustowskiej.


« powrót
<<   Listopad   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
             1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&