dzisiaj jest: 14 listopada 2018. imieniny: Laura, Emil, Wawrzyniec
wersja polska 
A+ A-
Urząd Miejski
w Izbicy Kujawskiej
tel. +48 (54) 286-50-09
e-mail: urzad@izbicakuj.pl
GOSPODARKA ODPADAMI

OKÓLNIK

O  K  Ó  L  N  I  K


Burmistrz Izbicy Kujawskiej informuje, że od dnia 16 maja 2016 r. do dnia 30 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej przy ul. Marszałka Piłsudskiego 32 (pokój nr 15) można składać wnioski
o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Izbica Kujawska na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Zasady udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Izbica Kujawska określa Uchwała XIX/100/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2016 r.

Zgodnie z przedmiotową uchwałą:

1. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji na podstawie złożonego wniosku.

2. Warunkiem otrzymania dotacji jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy istniejących budynkach mieszkalnych lub budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w trakcie realizacji budowy nowego budynku mieszkalnego.

3. Dotacje przyznawane będą do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w planie wydatków w budżecie gminy na dany rok budżetowy.

4. Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu do Urzędu Miejskiego.

5. Wnioskujący na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków może uzyskać dotację do 50% udokumentowanych poniesionych kosztów brutto, ale nie więcej niż 2500,00 zł.

6. Dofinansowanie udzielane będzie zgodnie z zasadami określonymi w w/w uchwale oraz na podstawie złożonych następujących dokumentów:

1) wniosku o przydzielenie dotacji z budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków;

2) oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością wraz
z kserokopią dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości;

3) prawomocnych zgłoszeń, pozwoleń i decyzji administracyjnych w zależności od przepustowości oczyszczalni (lub ich kopii);

4) opisu lub projektu technicznego instalacji oraz aprobat technicznych wymaganych w przepisach prawa (lub ich kopii).

7. Dofinansowaniu nie podlegają:

1) koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji
i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa;

2) koszty konserwacji i eksploatacji urządzeń;

3) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków;

4) koszty budowy sieci sanitarnej i przyłączy łączącej kilka nieruchomości do wspólnej oczyszczalni;

5) koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę.

  Wzór wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dostępny jest na stronie internetowej www.bip.izbicakuj.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej – pokój nr 24.

  Szczegółowych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej Pan Grzegorz Studziński – 54 286 50 09 wew. 43.

 

Burmistrz 

Marek Dorabiała

Uchwała XIX/100/16

Okólnik

Wniosek

« powrót
<<   Listopad   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
             1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&