Logo Izbica Kujawska

News

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONCH DO SPRZEDAŻY NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

24.01.2019

1. Położenie: Izbica Kujawska, ul. Sportowa 1;

2. Nr księgi wieczystej: WL1R/00031573/4;

3. Powierzchnia: 0,4692 ha;

4. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: 322/5, 322/7, 322/9, 322/11, 322/12;

5. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona w Izbicy Kujawskiej przy ul. Sportowej 1. W skład nieruchomości wchodzą następujące działki geodezyjne:

a) nr 322/5 o powierzchni 0,1738 ha, zabudowana budynkiem o powierzchni zabudowy 208 m2;
b) nr 322/7 o powierzchni 0,0710 ha, niezabudowana;
c) nr 322/9 o powierzchni 0,0230 ha, niezabudowana;
d) nr 322/11 o powierzchni 0,0630 ha, zabudowana budynkiem o powierzchni zabudowy 162 m2;
e) nr 322/12 o powierzchni 0,1384 ha, zabudowana budynkiem o powierzchni zabudowy 162 m2.
Obszar całej nieruchomości wynosi 0,4692 ha. Wyceniana nieruchomość usytuowana jest w strefie peryferyjnej miasta Izbica Kujawska przy ul. Sportowej 1. Składa się z pięciu działek geodezyjnych stanowiących funkcjonalną całość, użytkowane wspólnie. Ukształtowanie terenu równinne. W kształcie w miarę regularnym, zagospodarowana, zabudowana, użytkowana. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, usługowa, stadion miejski, działki niezabudowane. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

6. Wartość prawa własności: 104350,00 zł;

7. Wartość prawa użytkowania wieczystego: 63770,00 zł;

8. Różnica wartości, (cena nieruchom.): 40580,00 zł;

9. Forma zbycia: sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego.

 

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy teren figuruje jako 57 RPU, PU – Spółdzielnia rolnicza „ROLPAK”.Nieruchomość obejmuje grunt - własność Gminy Izbica Kujawska, oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 19.11.2095 r.

Stosownie do art. 32 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, z zastrzeżeniem ust. 1a i ust. 3 artykułu.

Grunt przeznaczony został do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jego użytkownika wieczystego, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 5 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości umieszczonej w powyższym wykazie mogą składać wnioski do Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej o jej nabycie w ciągu 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wszelkie informacje można uzyskać w pok. 22 Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej, tel. 54 286 50 09 wew. 105.

Zamieszczono na stronach internetowych www.izbicakuj.pl oraz www.bip.izbicakuj.pl dnia 24.01.2019 r.

 

BURMISTRZ

Marek Dorabiała

 

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.