Logo Izbica Kujawska

News

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONCH DO SPRZEDAŻY NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

24.01.2019

1. Położenie: Izbica Kujawska, ul. Sportowa 1;

2. Nr księgi wieczystej: WL1R/00031573/4;

3. Powierzchnia: 0,4692 ha;

4. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: 322/5, 322/7, 322/9, 322/11, 322/12;

5. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona w Izbicy Kujawskiej przy ul. Sportowej 1. W skład nieruchomości wchodzą następujące działki geodezyjne:

a) nr 322/5 o powierzchni 0,1738 ha, zabudowana budynkiem o powierzchni zabudowy 208 m2;
b) nr 322/7 o powierzchni 0,0710 ha, niezabudowana;
c) nr 322/9 o powierzchni 0,0230 ha, niezabudowana;
d) nr 322/11 o powierzchni 0,0630 ha, zabudowana budynkiem o powierzchni zabudowy 162 m2;
e) nr 322/12 o powierzchni 0,1384 ha, zabudowana budynkiem o powierzchni zabudowy 162 m2.
Obszar całej nieruchomości wynosi 0,4692 ha. Wyceniana nieruchomość usytuowana jest w strefie peryferyjnej miasta Izbica Kujawska przy ul. Sportowej 1. Składa się z pięciu działek geodezyjnych stanowiących funkcjonalną całość, użytkowane wspólnie. Ukształtowanie terenu równinne. W kształcie w miarę regularnym, zagospodarowana, zabudowana, użytkowana. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, usługowa, stadion miejski, działki niezabudowane. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

6. Wartość prawa własności: 104350,00 zł;

7. Wartość prawa użytkowania wieczystego: 63770,00 zł;

8. Różnica wartości, (cena nieruchom.): 40580,00 zł;

9. Forma zbycia: sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego.

 

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy teren figuruje jako 57 RPU, PU – Spółdzielnia rolnicza „ROLPAK”.Nieruchomość obejmuje grunt - własność Gminy Izbica Kujawska, oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 19.11.2095 r.

Stosownie do art. 32 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, z zastrzeżeniem ust. 1a i ust. 3 artykułu.

Grunt przeznaczony został do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jego użytkownika wieczystego, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 5 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości umieszczonej w powyższym wykazie mogą składać wnioski do Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej o jej nabycie w ciągu 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wszelkie informacje można uzyskać w pok. 22 Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej, tel. 54 286 50 09 wew. 105.

Zamieszczono na stronach internetowych www.izbicakuj.pl oraz www.bip.izbicakuj.pl dnia 24.01.2019 r.

 

BURMISTRZ

Marek Dorabiała

 

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Zaprasza

ZGŁOSZENIE STRAT W UPRAWACH

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.