Logo Izbica Kujawska

News

INFORMACJA

19.04.2019

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej informuje,

  1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Przedsiębiorstwa wpisane do rejestru działalności regulowanej

L.p.

Nazwa

Adres

1.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp. z o.o.

ul. Komunalna 4,

87-800 Włocławek

Tel. 54 412 18 00

2.

Tonsmeier Centrum Sp. z o.o.

ul. Sosnowa 1, 62-600 Koło

Tel. 63 261 96 87

3.

Usługi Komunalne Józef Rosołowski

ul. Jana Lubrańskiego 15,

87-890 Lubraniec

4.

Zakład Gospodarki Komunalnej GRONEKO

Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie

Tel. 54 251 33 59

5.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. Baruchowo

Baruchowo 54,

87-821 Baruchowo

6.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 21,

62-540 Kleczew

7.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Al. Zwycięstwa 19,

87-860 Chodecz

 

8.

ALBA Południe Polska Sp. z o.o.

ul. Starocmentarna 2

41-300 Dąbrowa Górnicza

9.

ALBA EKOPULS Sp. z o.o.

ul. Starocmentarna 2

41-300 Dąbrowa Górnicza

 

  1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy zagospodarowują odpady zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych poprzez przekazywanie ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Machnaczu.

C) Gmina Izbica Kujawska w 2018 roku uzyskała następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do ich składowania- 16,19 %

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła- 32,44 %

3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- 100%

D) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska. Znajduje się w miejscowości Kazimierowo – wjazd od ul. Augustowskiej, na terenie oczyszczalni ścieków.

Odpady do PSZOK-u należy dostarczać samodzielnie, w godzinach pracy punktu, tj. Poniedziałek – 7.00-15.00 ; sobota – 9.00-13.00.

E) Podmioty przyjmujące zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie gminy

Punkty sprzedaży przyjmujące zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

PRZY ZAKUPIE NOWEGO SPRZĘTU - 1 za 1 tego samego rodzaju

L.p.

Nazwa

Adres

1.

MAX ELEKTRO

ul. Narutowicza 38

87-865 Izbica Kujawska

Tel. 54 2865555

2.

NEOPUNKT

ul. Augustowska 3 87-865 Izbica Kujawska

Tel. 54 2865424

Dodatkowo zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się przy ul. Augustowskiej.

 

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.