Logo Izbica Kujawska

News

INFORMACJA

19.04.2019

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej informuje,

  1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Przedsiębiorstwa wpisane do rejestru działalności regulowanej

L.p.

Nazwa

Adres

1.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp. z o.o.

ul. Komunalna 4,

87-800 Włocławek

Tel. 54 412 18 00

2.

Tonsmeier Centrum Sp. z o.o.

ul. Sosnowa 1, 62-600 Koło

Tel. 63 261 96 87

3.

Usługi Komunalne Józef Rosołowski

ul. Jana Lubrańskiego 15,

87-890 Lubraniec

4.

Zakład Gospodarki Komunalnej GRONEKO

Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie

Tel. 54 251 33 59

5.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. Baruchowo

Baruchowo 54,

87-821 Baruchowo

6.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 21,

62-540 Kleczew

7.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Al. Zwycięstwa 19,

87-860 Chodecz

 

8.

ALBA Południe Polska Sp. z o.o.

ul. Starocmentarna 2

41-300 Dąbrowa Górnicza

9.

ALBA EKOPULS Sp. z o.o.

ul. Starocmentarna 2

41-300 Dąbrowa Górnicza

 

  1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy zagospodarowują odpady zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych poprzez przekazywanie ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Machnaczu.

C) Gmina Izbica Kujawska w 2018 roku uzyskała następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do ich składowania- 16,19 %

2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła- 32,44 %

3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych- 100%

D) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska. Znajduje się w miejscowości Kazimierowo – wjazd od ul. Augustowskiej, na terenie oczyszczalni ścieków.

Odpady do PSZOK-u należy dostarczać samodzielnie, w godzinach pracy punktu, tj. Poniedziałek – 7.00-15.00 ; sobota – 9.00-13.00.

E) Podmioty przyjmujące zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie gminy

Punkty sprzedaży przyjmujące zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

PRZY ZAKUPIE NOWEGO SPRZĘTU - 1 za 1 tego samego rodzaju

L.p.

Nazwa

Adres

1.

MAX ELEKTRO

ul. Narutowicza 38

87-865 Izbica Kujawska

Tel. 54 2865555

2.

NEOPUNKT

ul. Augustowska 3 87-865 Izbica Kujawska

Tel. 54 2865424

Dodatkowo zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się przy ul. Augustowskiej.

 

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Zaprasza

ZGŁOSZENIE STRAT W UPRAWACH

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.