Logo Izbica Kujawska

News

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

01.08.2019

 

Burmistrz Izbicy Kujawskiej

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

 

 

1. Plac o powierzchni 20 m2 położony w Izbicy Kujawskiej przy Placu Wolności zlokalizowany na nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Izbica Kujawska gm. Izbica Kujawska oznaczonej numerem geodezyjnym 256/5 o powierzchni 0,3143 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Radziejowie urządzona jest księga wieczysta WL1R/00034071/6.

 

2. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania: brak planu zagospodarowania przestrzennego.

 

3. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Izbica Kujawska zatwierdzonego uchwałą nr 98/2000 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 16 października 2000 r. przedmiotowa nieruchomość jest ujęta jako teren zieleni miejskiej oraz dworzec PKS oznaczony symbolem 14KS.

 

4. Opis sposobu zagospodarowania nieruchomości: prowadzenie działalności gospodarczej – sprzedaż produktów typu fast food z mobilnej przyczepy gastronomicznej.

 

5. Wysokość opłat i termin ich wnoszenia: 120,00 zł + obowiązująca stawka podatku VAT miesięcznie, płatne z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

 

6. W/w opłata podlegać będzie po roku od wydzierżawienia corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez GUS za rok ubiegły.

 

7. Okres dzierżawy 5 lat, tj. od 01.09.2019 r. do dnia 31.08.2024 r.

 

BURMISTRZ

Marek Dorabiała

 

 

Zamieszczono na stronach internetowych www.izbicakuj.pl oraz www.bip.izbicakuj.pl dnia 01.08.2019 r.

 

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Zaprasza

ZGŁOSZENIE STRAT W UPRAWACH

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.