Logo Izbica Kujawska

News

News zdjęcie id 445

Ogłoszenie

16.06.2020
Burmistrz Izbicy Kujawskiej
Gminny Komisarz Spisowy
 

ogłasza otwarty nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
do Powszechnego  Spisu Rolnego w 2020 r.

 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728)

Burmistrz Izbicy Kujawskiej – Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Izbica Kujawska.

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

 1. być osobą pełnoletnią,

 2. zamieszkiwać na terenie gminy Izbica Kujawska,

 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

 5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego:

 1. zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu (bezpłatnym), w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;

 2. kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali wpisywani są na listę  rachmistrzów rezerwowych.

 1. Liczba rachmistrzów terenowych na terenie gminy Izbica Kujawska – 3 osoby.

 2. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.

 3. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt e) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 4. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

 5. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

 1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);

 2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;

 3. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe (zał. 2)

 4. Informacja dotycząca RODO (zał. 3)

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska w kopercie  z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 1. Dodatkowych informacji udzielają:

 1. Przemysław Kędzierski, Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 54 286 50 09

 2. Przemysław Nowakowski, Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 54 286 50 09
   
                                                                                                          BURMISTRZ
                                                                                                       Marek Dorabiała

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Zaprasza

ZGŁOSZENIE STRAT W UPRAWACH

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.