Logo Izbica Kujawska

News

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

30.06.2021

                                                         Izbica Kujawska, dnia 30 czerwca 2021 roku

Burmistrz Izbicy Kujawskiej

 OKSZ. 524.1.2021

 

 

 

                                                    OGŁOSZENIE

                                     O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Burmistrz Izbicy Kujawskiej informuje, że konkurs ofert na wykonywanie w 2021 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie:

 

Organizacji cyklu imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, turniejów, rajdów, zawodów, warsztatów twórczych, promujących zdrowy tryb życia, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień,

ogłoszony i podany do publicznej wiadomości w dniu 26 maja 2021 roku [szczegóły konkursu, wzór oferty, sprawozdania podano do wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej-Gmina Izbica Kujawska (http://bip.izbicakuj.pl/],

został rozstrzygnięty, po rozpatrzeniu formalnym

przez komisję konkursową w dniu 30 czerwca 2021 roku.

Wybrana została oferta (nr 1):

Klubu Turystyki Rowerowej HORYZONT – IZBICA KUJAWSKA,

ul. Garbarska 2, 87-865 Izbica Kujawska

na kwotę 4760,00 zł

(z tego 4760,00 zł pochodzić będzie z dotacji gminnej

powierzenie zadania publicznego).

Oferta ww. klubu spełniła kryteria zgodne z wymogami zawartymi w treści ogłoszenia.

 

 

                                                                   Marek Dorabiała

                                                            Burmistrz Izbicy Kujawskiej

 

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Zaprasza

ZGŁOSZENIE STRAT W UPRAWACH

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.