Logo Izbica Kujawska

Archiwum newsów, strona 24

Obrazek dla news_699
Obrazek dla news_698

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY WE WŁOCŁAWKU

03.03.2021

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku informuje, że powstała oficjalna polska aplikacja na telefon STOP COVID. Aplikację wydano przy współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Stanowi ona skuteczne narzędzie w ograniczaniu rozprzestrzeniania

się koronawirusa SARS CoV-2. Aplikacja przewidziana jest do użytku na terenie Unii Europejskiej, jest w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Monitoruje ona otoczenie w poszukiwaniu innych urządzeń, na których jest zainstalowana. „Zapamiętuje” każde spotkanie, które trwało dłużej niż
15 minut i odbyło się w odległości poniżej 2 metrów. Jeśli np. dany użytkownik ma dodatni wynik testu-pozostali, z którymi miał kontakt w ciągu ostatnich 14 dni, otrzymują powiadomienie. Dzięki temu będą mogli chronić siebie i innych. Aplikacja jest systematycznie udoskonalana. Szczególnie ważne jest, aby zainstalowało i używało jak najwięcej osób, mieszkańców naszego regionu.

W związku z powyższym zachęcam Państwa do promowania instalowania ww. aplikacji na telefonach wśród pracowników i mieszkańców miast i gmin powiatu włocławskiego oraz umieszczania informacji o aplikacji na stronach internetowych Państwa urzędów.

Materiały dotyczące aplikacji STOP COVID znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/protegosafe

 

 

 

Z poważaniem

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

we Włocławku

 

Magdalena Fejdowska

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Adresat pocztą elektroniczną

  2. aa

więcej

Obrazek dla news_697

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 marca 2021 r.

02.03.2021

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 01 marca 2021 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 01 marca 2021 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 820 zł 60 gr,

  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 7 095 zł 40 gr.

więcej

Obrazek dla news_696

Waloryzacja świadczeń wypłacanych przez KRUS od dnia 1 marca 2021 r.

02.03.2021

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2021 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2021 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 104,24%, nie mniej niż o kwotę 50 zł.

W związku z tym Prezes KRUS komunikatem z dnia 15 lutego 2020 r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2021 r. wynosi 1.013 zł 63 gr (wzrost o 4,24%).

więcej

Obrazek dla news_695

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS przedłużony do dnia 14 marca 2021 r.

02.03.2021

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że do 14 marca 2021 r. wydłużony został okres, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach – w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka/przedszkola/szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 – ubezpieczonym rolnikom i domownikom – z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

  • dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,

  • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

więcej

Obrazek dla news_692

Już drugi raz dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!

01.03.2021

Znów dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym i zaprasza dzieci w wieku od 11 do 14 lat, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci odnoszące się do pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja odbywa się w roku jubileuszowym KRUS i przebiega pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Zapraszamy uczestników do zapoznania się z materiałami prewencyjnymi opracowanymi dla dzieci i związanymi z tematyką rymowanki, które znajdują się na stronie Kasy pod linkiem: https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/zaproszenie-dla-dzieci-i-mlodziezy-z-terenow-wiejskich-do-zapoznania-sie-z-materialami-edukacyj/

Rymowankę do udziału w Konkursie zgłasza rodzic/opiekun prawny dziecka, ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Pracę Konkursową wraz z niezbędnymi dokumentami stanowiącymi załączniki do Regulaminu Konkursu, m.in. wypełniony formularz zgłoszeniowy, należy przesłać do 09.04.2021 r. na e-mail: rymowanka(at)krus.gov.pl (w temacie należy wpisać: Konkurs na rymowankę – Imię i nazwisko dziecka) lub pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa (z dopiskiem Konkurs na rymowankę).

Szczegółowe informacje zawiera Regulamin konkursu, dostępny na stronie www.krus.gov.pl.

Na 20 laureatów z największą liczbą punktów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł każda.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp(at)krus.gov.pl

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

więcej

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Zaprasza

ZGŁOSZENIE STRAT W UPRAWACH

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.