Logo Izbica Kujawska

Archiwum newsów, strona 28

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ IZBICY KUJAWSKIEJ ogłasza konkurs ofert skierowany do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2021 roku, w dyscyplinie: karate.

27.01.2021

                                Zarządzenie Nr 270/2021

                            Burmistrza Izbicy Kujawskiej

                            z dnia 27 stycznia 2021 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanego do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2021 roku, w dyscyplinie: karate.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.) oraz art.28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1133)

zarządza się, co następuje:

§1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert skierowany do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2021 roku, w dyscyplinie: karate.

2. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia, w którym jest mowa o warunkach i terminie składania ofert.

§2. Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie:

  1. na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej;

  2. w Biuletynie Informacji Publicznej.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                   BURMISTRZ
                                                                 Marek Dorabiała
 

więcej

Obrazek dla news_659

Rekordowa liczba cudzoziemców

27.01.2021

W ostatnich latach w Polsce liczba legalnie pracujących cudzoziemców stale się zwiększała. Rosła również liczba cudzoziemców, którzy podlegają ubezpieczeniom społecznym. Przy czym największy wzrost można było zaobserwować w latach 2015-2019. Od marca do maja 2020 roku nastąpił spadek liczby ubezpieczonych obcokrajowców, co miało związek z ograniczeniami wprowadzonymi w Polsce w związku
z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa. W czerwcu 2020 roku zatrzymał się trend spadkowy,
a liczba
pracujących cudzoziemców nieznacznie wzrosła, by na koniec 2020 roku przekroczyć 725 tys.
W województwie kujawsko-pomorskim liczba ta na koniec ubiegłego roku przekroczyła 26 tys.

więcej

Obrazek dla news_658

Do 1 lutego trzeba złożyć ZUS IWA za 2020 r.

27.01.2021

1 lutego upływa termin na złożenie informacji o danych do ustalenia indywidualnej składki na ubezpieczenie wypadkowe na kolejny rok składkowy, trwający od kwietnia do końca marca następnego roku. Nie jest to jednak obowiązek wszystkich firm. Taki obowiązek mają przedsiębiorcy, którzy w ubiegłym roku zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie co najmniej 10 osób oraz spełnili dodatkowe warunki określone w przepisach.


 

więcej

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Zaprasza

ZGŁOSZENIE STRAT W UPRAWACH

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.