Logo Izbica Kujawska

Archiwum newsów, strona 49

Lista drugiego naboru zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – województwa kujawsko-pomorskiego

28.04.2020

                    W połowie kwietnia ukazała się ministerialnie zatwierdzona podstawowa lista drugiego naboru zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – województwa kujawsko-pomorskiego, na której znalazła się Gmina Izbica Kujawska z dwoma zadaniami infrastrukturalnymi do zrealizowania jeszcze w 2020 roku.

                Pierwsze zadanie to „Przebudowa drogi gminnej nr 191218C Hulanka – Kozjaty” o długości 1,230 km,  na to zadanie gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 440 232 zł,  drugie to przebudowa drogi gminnej, w tym przypadku ul. Kościelnej w Izbicy Kujawskiej (długość – 625 m), wysokość dofinansowania wyniesie 1 151 871 zł. Na oba zadania gmina pozyska dofinansowanie w wysokości 70 proc. kosztów kwalifikowalnych poszczególnego zadania. Natomiast na liście rezerwowej Funduszu Dróg Samorządowych znalazło się zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 191718C ul. Szkolnej w Izbicy Kujawskiej” (odcinek 127 m),  na które dofinansowanie z FDS będzie wynosić 362 764 zł. (co stanowi 75% wartości zadania).

więcej

„Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń OSP w Mchówku na rzecz ich wykorzystania jako świetlica wiejska - miejsce aktywizacji i integracji społecznej”

27.04.2020

„Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń OSP w Mchówku na rzecz ich wykorzystania jako świetlica wiejska - miejsce aktywizacji i integracji społecznej”. W dniu 24 kwietnia 2020 r. podpisana została umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia z Urzędem Marszałkowskim. Planowany koszt całej inwestycji wyniesie 176 470,59 zł. Dofinansowanie w wysokości 118 005,01zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

więcej

Zdalna Szkoła

17.04.2020

W pierwszej połowie kwietnia dostarczone zostały do Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej 24 laptopy zakupione przez Urząd w ramach programu Zdalna Szkoła.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Nasza gmina otrzymała dofinansowanie na poziomie 60.000,00 zł. Zakupiony sprzęt został przekazany do dyspozycji dyrektorom Szkół Podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Izbica Kujawska.

więcej

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbica Kujawska

17.04.2020


 

W 2019 roku przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach realizacji przedsięwzięcia pn: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbica Kujawska” usunięto 92,819 Mg azbestu z 32 nieruchomości. Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu wyniosła 33 685,88 zł. Kwota dofinansowania z budżetu Gminy wyniosła 1 199,21 zł.

więcej

Obrazek dla news_387

Kampania „Kupuj świadomie – Produkt polski"

02.04.2020


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego weźmie udział w tegorocznej, ogólnopolskiej kampanii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa „Kupuj świadomie – Produkt polski", której celem jest uświadamianie polskiemu społeczeństwu znaczenia codziennych decyzji zakupowych dla funkcjonowania gospodarki i wspierania krajowego rolnictwa, szczególnie w tak trudnym czasie jak okres pandemii wirusa SARS-CoV-2.

więcej

Obrazek dla news_385

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS*

02.04.2020


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że ubezpieczonemu rodzicowi, który sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem – w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 – przysługuje zasiłek opiekuńczy za każdy dzień opieki, przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

więcej

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Zaprasza

ZGŁOSZENIE STRAT W UPRAWACH

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.