Logo Izbica Kujawska

Archiwum newsów, strona 9

Obrazek dla news_804

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 czerwca 2021 r.

31.05.2021

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 czerwca 2021 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 czerwca 2021 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 977 zł 10 gr,

  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 7 386 zł 10 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 18 maja 2021 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2021 r. (5 681 zł 56 gr.).

 

Podstawa prawna:

  • Komunikat Prezesa GUS z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2021 r. /M.P. z dnia 12 maja 2021 r. poz. 440/.

  • Komunikat Prezesa ZUS z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2021 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 20 maja 2021 r. poz. 478/.

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 

więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ NAJEMCÓW

31.05.2021

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej
w Izbicy Kujawskiej Nr XXX/278/2021 z dnia 14.05.2021 r. w sprawie przeznaczenia
do sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Izbica Kujawska przy ul. Słubickiego 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami we współwłasności nieruchomości wspólnej, Burmistrz Izbicy Kujawskiej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:
===================================================================

Położenie oraz oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru:

Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 75,28 m2 położony w miejscowości Izbica Kujawska przy ul. Słubickiego 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej 15432/33301 (działka Nr 364 o pow. 720 m2 , obręb Izbica Kujawska, KW WL1R/00031357/4).

 

Opis nieruchomości:

Działka 364 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym dwulokalowym oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Jeden z budynków gospodarczych występuje w zabudowie zwartej z budynkiem mieszkalnym. Wszystkie budynki wybudowane w technologii tradycyjnej, murowane. Przedmiotowa działka posiada dostęp do drogi publicznej. Budynek mieszkalny jest podłączony do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz do sieci energetycznej. Budynek mieszkalny został wybudowany około 1900 roku w technologii tradycyjnej. Od roku 1955 pełni funkcję mieszkalną. Budynek mieszkalny dwulokalowy parterowy z poddaszem, niepodpiwniczony o ścianach murowanych z cegły ceramicznej pełnej, przykryty dachem dwuspadowym krytym papą. Schody drewniane. Jedna ściana szczytowa została ocieplona w 2014 roku. Sufit na klatce schodowej pokryty saydingiem. Stropy drewniane belkowe. Obecnie belki stropowe nad parterem są normatywnie ugięte. Należy wykonać ich wzmocnienia. Budynek ten zostanie podzielony na dwa samodzielne lokale mieszkalne.

Rozkład pomieszczeń na parterze:

Korytarz – 8,07 m2 – część wspólna,

Przedpokój – 6,65 m2 – przynależność do lokalu nr 1,

Łazienka – 3,58 m2 - przynależność do lokalu nr 1,

Pokój – 15,17 m2 - przynależność do lokalu nr 1,

Pokój – 17,68 m2 przynależność do lokalu nr 1,

Pokój – 16,41 m2 - przynależność do lokalu nr 1,

Pokój – 15,79 m2 - przynależność do lokalu nr 1.

Rozkład pomieszczeń na poddaszu:

Korytarz – 7,36 m2 – część wspólna,

Strych – 30,75 m2 – przynależność do lokalu nr 1,

Strych – 8,92 m2 – przynależność do lokalu nr 1,

Strych – 13,63 m2 – przynależność do lokalu nr 1,

Strych – 1,75 m2 – przynależność do lokalu nr 1,

Strych – 30,36 m2 - przynależność do lokalu nr 1.

Rozkład pomieszczeń gospodarczych w ciągu lokali mieszkalnych:

Pomieszczenie gospodarcze – 8,48 m2 – przynależność do lokalu nr 1,

Pomieszczenie gospodarcze – 9,48 m2 – przynależność do lokalu nr 1.

Rozkład pomieszczeń gospodarczych w budynku gospodarczym:

Pomieszczenie gospodarcze – 4,06 m2 – przynależność do lokalu nr 1,

Pomieszczenie gospodarcze – 3,87 m2 – przynależność do lokalu nr 1.

Lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany jest na parterze budynku.

Wejście do lokalu ze wspólnego korytarza.

Lokal składa się z przedpokoju, kuchni, łazienki z wc, 3 pokoi.

Kuchnia oraz jeden z pokoi przechodnie.

Standard lokalu przyjęto jako niski.

Podłogi w kuchni oraz pokojach: deski drewniane na legarach (zaobserwowano ugięcia) oraz płytki ceramiczne w przedpokoju oraz łazience z wc.

Ściany w pomieszczeniach otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, malowane, w kuchni na części oraz w łazience z WC wyłożone płytkami ceramicznymi.

Do lokalu doprowadzona jest woda, kanalizacja, energia elektryczna.

Zaobserwowano zawilgocenia.

W lokalu wykonano prace remontowe:

- w przedpokoju założono płytki ceramiczne,

- w łazience z wc położono płytki na ścianach i posadzkach, płyty gipsowo-kartonowe na sufitach (z wbudowanymi halogenami, docieplony wełną mineralną), zamontowano umywalkę, kabinę prysznicową, wc.

- wymieniono wszystkie okna na PCV oraz drzwi zewnętrzne na stalowe.

W lokalu znajdują się następujące instalacje: energetyczna, wodno-kanalizacyjne, grzewcza (ogrzewanie centralne, piec na eko-groszek znajduje się w budynku gospodarczym, ponadto w pokoju znajduje się piec kaflowy nieużytkowany).

Do lokalu przynależą:

- dwa pomieszczenia gospodarcze zlokalizowane w ciągu lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 17,96 m2, w tym jedno użytkowane jako kotłownia, posadzki betonowe, ściany wyłożone płytami OSB ocieplonymi wełną mineralną;

- dwa pomieszczenia gospodarcze zlokalizowane w budynku gospodarczym o powierzchni użytkowej 7,93 m2,

- pomieszczenia przynależne zlokalizowane na poddaszu (strych) o powierzchni użytkowej 53,15 m2 – pięć pomieszczeń, przy czym w jednym pomieszczeniu (najmniejsze) podłoga wyłożona płytkami ceramicznymi, w dwóch panelami szwedzkimi, ściany w jednym (najmniejsze) pokryte płytkami ceramicznymi, w drugim na części pokryte płytami ceramicznymi, na części otynkowane, malowane, w trzecim otynkowane, malowane, w jednym z pomieszczeń znajduje się piec typu „koza”, zamontowano dwie sztuki okien PCV, w najmniejszym pomieszczeniu znajduje się kabina prysznicowa, wc.

Funkcjonalność pomieszczeń średnia.

Stan techniczny budynku oraz standard wykończenia pomieszczeń na dzień wyceny niski.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Izbica Kujawska figuruje jako: MN – tereny mieszkaniowo-usługowe o przewadze budownictwa jednorodzinnego z możliwością wyznaczenia działek dla usług lokalnych uciążliwych, z uciążliwością mieszczącą się w granicach władania.

 

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży:

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

Cena nieruchomości po udzielonej bonifikacie: 2 820,00 zł

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości umieszczonej w powyższym wykazie mogą składać wnioski do Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej o jej nabycie w ciągu 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

 

Położenie oraz oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru:

Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 108,12 m2 położony w miejscowości Izbica Kujawska przy ul. Słubickiego 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej 17869/33301 (działka Nr 364 o pow. 720 m2 , obręb Izbica Kujawska, KW WL1R/00031357/4).

 

Opis nieruchomości:

Działka 364 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym dwulokalowym oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Jeden z budynków gospodarczych występuje w zabudowie zwartej z budynkiem mieszkalnym. Wszystkie budynki wybudowane w technologii tradycyjnej, murowane. Przedmiotowa działka posiada dostęp do drogi publicznej. Budynek mieszkalny jest podłączony do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz do sieci energetycznej. Budynek mieszkalny został wybudowany około 1900 roku w technologii tradycyjnej. Od roku 1955 pełni funkcję mieszkalną. Budynek mieszkalny dwulokalowy parterowy z poddaszem, niepodpiwniczony o ścianach murowanych z cegły ceramicznej pełnej, przykryty dachem dwuspadowym krytym papą. Schody drewniane. Jedna ściana szczytowa została ocieplona w 2014 roku. Sufit na klatce schodowej pokryty saydingiem. Stropy drewniane belkowe. Obecnie belki stropowe nad parterem są normatywnie ugięte. Należy wykonać ich wzmocnienia. Budynek ten zostanie podzielony na dwa samodzielne lokale mieszkalne.

Rozkład pomieszczeń na parterze:

Korytarz – 8,07 m2 – część wspólna,

Przedsionek – 2,77 m2 – przynależność do lokalu nr 2,

Przedpokój – 3,52 m2 – przynależność do lokalu nr 2,

Pokój – 20,40 m2 - przynależność do lokalu nr 2,

Korytarz – 4,93 m2 - przynależność do lokalu nr 2,

Łazienka – 6,50 m2 - przynależność do lokalu nr 2,

Schowek – 6,53 m2 - przynależność do lokalu nr 2,

Pokój – 18,55 m2 - przynależność do lokalu nr 2,

Pokój – 21,60 m2 - przynależność do lokalu nr 2,

Pokój – 13,76 m2 przynależność do lokalu nr 2,

Pomieszczenie gospodarcze – 9,56 m2 - przynależność do lokalu nr 2.

Rozkład pomieszczeń na poddaszu:

Korytarz – 7,36 m2 – część wspólna,

Strych – 26,23 m2 - przynależność do lokalu nr 2,

Strych – 7,89 m2 - przynależność do lokalu nr 2,

Strych – 20,58 m2 - przynależność do lokalu nr 2,

Strych – 1,58 m2 - przynależność do lokalu nr 2,

Strych – 26,37 m2 - przynależność do lokalu nr 2.

Rozkład pomieszczeń gospodarczych w ciągu lokali mieszkalnych:

Pomieszczenie gospodarcze – 7,51 m2 – przynależność do lokalu nr 2.

Rozkład pomieszczeń gospodarczych w budynku gospodarczym:

Pomieszczenie gospodarcze – 3,83 m2 – przynależność do lokalu nr 2.

Pomieszczenie gospodarcze – 4,20 m2 – przynależność do lokalu nr 2.

Lokal mieszkalny nr 2 zlokalizowany jest na parterze budynku.

Wejście do lokalu z zewnątrz budynku.

Lokal składa się z przedsionka, przedpokoju, korytarza, łazienki z wc, kuchni, 4 pokoi, schowanka.

Kuchnia oraz jeden z pokoi przechodnie.

Standard lokalu przyjęto jako niski.

Podłogi wylewka betonowa wyłożona na części wykładziną PCV, panelami szwedzkimi.

Ściany w pomieszczeniach otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, w większości malowane.

W lokalu znajdują się piece kaflowe oraz typu koza.

Do lokalu doprowadzona jest woda, kanalizacja, energia elektryczna.

Zaobserwowano zawilgocenia.

Do lokalu przynależą:

- jedno pomieszczenie gospodarcze zlokalizowane w ciągu lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 7,51 m2,

- dwa pomieszczenia gospodarcze zlokalizowane w budynku gospodarczym o powierzchni użytkowej 8,03 m2,

- pomieszczenia przynależne zlokalizowane na poddaszu (strych) o powierzchni użytkowej 55,03 m2 – pięć pomieszczeń, przy czym w jednym pomieszczeniu (najmniejsze) podłoga wyłożona płytkami ceramicznymi, w dwóch wykładziną PCV, ściany w dwóch (najmniejszych) pokryte na części płytkami ceramicznymi, na części otynkowane, malowane, w trzecim otynkowane, malowane, w jednym z pomieszczeń znajduje się piec typu „koza”. Zamontowano dwie sztuki okien PCV.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Izbica Kujawska figuruje jako: MN – tereny mieszkaniowo-usługowe o przewadze budownictwa jednorodzinnego z możliwością wyznaczenia działek dla usług lokalnych uciążliwych, z uciążliwością mieszczącą się w granicach władania.

 

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży:

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

Cena nieruchomości po udzielonej bonifikacie: 4 050,00 zł

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości umieszczonej w powyższym wykazie mogą składać wnioski do Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej o jej nabycie w ciągu 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

===================================================================

 

 

 

 

 

Wykaz wywieszono dnia 31.05.2021 r.

na okres 21 dni, zdjęto ......................

więcej

Obrazek dla news_802

Informacja

27.05.2021

Rachmistrze spisowi dzwonią z dwóch numerów  22 828 88 88 oraz 22 279 99 99.

Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko, numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.

W naszej gminie rachmistrzami spisowymi są:

1. Elżbieta Radomska

2. Katarzyna Pawlak

3. Agata Lewandowska

Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99 i również poprzez aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, decyzją Generalnego Komisarza Spisowego rachmistrzowie nie będą realizować wywiadów bezpośrednich (i odwiedzać respondentów w domach) aż do odwołania. Osoby, które pukają do drzwi i podają się za rachmistrzów mogą być oszustami. Prosimy zgłaszać takie przypadki na policję.

WAŻNE! Osoby, które do momentu w którym skontaktował się z nimi rachmistrz spisowy nie dopełniły obowiązku spisowego muszą odpowiedzieć na pytania rachmistrza. Nie może wówczas odmówić mówiąc, że spisze się później z wykorzystaniem aplikacji czy Infolinii.

PAMIĘTAJMY, ŻE ZA ODMOWĘ UDZIELENIA ODPOWIEDZI BĄDŹ PODANIE DANYCH NIEZGODNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM GROZI KARA.

Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej.

Takich pytań w formularzu spisowym nie ma!

 

więcej

Burmistrz Izbicy Kujawskiej ogłasza konkurs

26.05.2021

Burmistrz Izbicy Kujawskiej

na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), Uchwały Nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2023, Uchwały Nr XXVII/241/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok

więcej

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Zaprasza

ZGŁOSZENIE STRAT W UPRAWACH

Wypełnij Odpowiedzi

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.